Skytteholms historia

Från järnålder till 1600-tal

Skytteholm har anor ända från järnåldern. På 1000-talet restes en runsten som fortfarande finns kvar på en av holmarna på golfbanan. Runorna på stenen lyder: ”Trotte och Ase reste stenen över sin Fader, Gud signe hans ande.” Gården Skytteholm grundades av riksrådet Johan Skytte som levde 1577–1645 och var en av vår storhetstids främsta män. Han anställdes i början av 1600-talet vid hertig Carls kansli och utsågs ett par år senare till lärare till Gustav Adolf, sedermera Gustav II Adolf. Skytte befordrades till många ämbeten och utmärkelser, han blev kammarråd, riksråd, generalguvernör över Livland, Ingermanland och Karelen, president i Göta Hovrätt och kansler vid Uppsala akademi. Johan Skytte erhöll många gods för sina uppdrag, däribland flera på Ekerö och Munsö. I 1631 års jordebok står ”Johan Skytte bygger sätesgård uppå Ållhamra”. Ållhamra, eller Ulghamra, som Skytteholm tidigare hette bestod då endast av ett stort timrat hus i en våning.

1800-tal till nutid

Genom århundraden har gården ägts av bland annat ätterna Gyllenstierna och Adlerheim och sedan 1800-talet även av icke adliga personer. Det var först på 1800-talet den andra våningen tillkom på Herrgården. 1918 köptes Skytteholm av bankdirektör Isidor Fagraeus. Han lät bland annat bygga på tredje våningen och restaurera de båda flyglarna. 1930 köpte Stadsmissionen Skytteholm och drev här ett vilohem för ”psykiskt klena män” och alkoholister. Skytteholm såldes sedan 1942 till Konsumentföreningen Stockholm som vid sidan av jordbruket även drev lanthushållsskola och rekreation för ”gengasskadade chaufförer”. 1944 bestämde civilförsvaret att Skytteholm skulle bli flyktingförläggning för estniska flyktingar och det blev här karantän och bevakning av militär. Därefter helrenoverades Skytteholm och öppnade som pensionat 1945. Den andra byggnaden, Skyttegården, invigdes 1988 och ett par år senare renoverades Herrgården. 1994 invigdes Mälarö GK, Skytteholms fina 18-håls golfbana som nu har utökats till 27 hål. Idag är Skytteholm fortfarande i Konsumentföreningens ägo och drivs som hotell- och konferensverksamhet av Stockholm Meeting Selection AB.